Vadbeno-terapevtsko celoto AMPLITRAIN tvori centralna enota, frekvenčni transformator AmpliCube, aplikacija za programiranje sekvenc AmpliApp in posebna obleka in trakovi za roke in noge z elektrodami za celo telo.

 
AMPLITRAIN CUBE je revolucionarna naprava za elektrostimulacijo oz. bolje rečeno Myo-Aktivacijo mišičnih celic. Za to revolucionarno napravo je proizvajalec prejel več prestižnih nagrad kot so :

   in     


POGLEJ AMPLITRAIN VIDEO

Video prikazuje napravo Amplitrain PRO 3.0, predhodnika naprave Amplitrain CUBE + AmpliApp. Pro 3.0 je imel ''Medicinski certifikat'', ki ga je proizvajalec opustil pri modelu CUBE, ker administrativni predpisi v nekaterih državah EU dovoljujejo nakup medicinsko certificirane opreme izključno osebam z medicinsko izobrazbo. Naslednik CUBE sicer deluje po enakem principu, MMF - Medium Modulated Frequency, Sredinska Modulirana Frekvenca. MMF za razliko od konvencionalnih elektro-stimulatorjev, ki za svoje delovanje uporabljajo elektro-impulze določene frekvence, ki aktivirajo le določene ME v tistem frekvenčnem območju, uporablja srednjo izmenično frekvenco in modulacijo, ki ''imitira'' fiziološki princip proženja ME - motoričnih enot, t.i. Hitrih, Počasnih ME in seveda vseh vmes.

Za zvok = desni klik ''unmute'' ali ''show controls''

MMF signal torej globinsko doseže in AKTIVIRA celotno mišično maso, z različno modulacijo pa doseže različne fizične obremenitve od 0 do 100 % absolutne jakosti mišic in s tem različne stopnje metabolozma. Izdelek AmpliCUBE in AmpliAPP je zaradi svoje izvirnosti in možnosti vsestranske uporabe v špotne in rehabilitacijske namene prejel številne nagrade, kakor prestižnE ''PLUS X AWARD'' in ''GERMAN DESIGN AWARD'' nagrade.
Amplitrain CUBE je MIŠIČNI AKTIVATOR z vsestranskimi uporabnimi možnostmi na področju športa, kot so kondicija, moč, explozivnost in gradnja mišic, na rehabilitacijskem področju pa z njim odpravljamo bolečine v hrbtu, rehabilitiramo atrofirano mišičje in sklepe po daljših imobilizacijah ali operativnih posegih.

Običajni elektrostimulatorji delujejo s frekvencami okoli 85 Hz in to hkratno samo z eno frekvenco, ki zato doseže samo del ME - motoričnih enot, ki se krčijo ( oz. ''obnovijo'' spopsobnost vnovičnega krčenja ) ravno v tej frekvenci. Količino ''dela'', ''porabljene energije'' oz. dela mišic, premosorazmerno ponazarja površina pod obema krivuljama in absciso.

Amplitrain MMF Myo-aktivator na ME - motorične enote deluje z izmenično oz. modulirano frekvenco, torej hkrati na več frekvenčnih območjih ter tako doseže večino ME - motoričnih enot. Količino ''dela'', ''porabljene energije'' oz. dela mišic, premosorazmerno ponazarja površina pod obema krivuljama in absciso in je neprimerno večja kot pri impilzni stimulaciji.